Praca magisterska

Master thesis

2018L

Kod przedmiotu2022S2-PRMAG
Punkty ECTS 20
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi