Projektowanie urbanistyczne i ruralistyczne

Urban and rural design

2018L

Kod przedmiotu2022S2-PROURIRb
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceRuralistyka, Projektowanie urbanistyczne i ruralistyczne
Wymagania wstępneumiejetnosc projektowania obiektow architektury krajobrazu w przestrzeni miast i wsi
Opis ćwiczeńStudium terenów zieleni na przykładzie wybranych dzielnic Olsztyna. Projektowanie wybranych przestrzeni osiedla/dzielnicy. Analiza przestrzenno-krajobrazowa. Koncepcja projektowa wybranego kwartału osiedla. Projekty zagospodarowania przestrzeni wsi pod katem rozwoju turystyki. Planowanie regionalne - wskazania do ochrony i ksztaltowania krajbrazu otwartego.
Opis wykładów-
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat rozwiązań projektowych stosowanych przy planowaniu obiektów architektury krajobrazu oraz planowania przestrzeni publicznych w miastach i na obszarach otwartych. Rozwinięcie umiejętności projektowania zintegrowanego. Nabycie wiedzy oraz wskazanie możliwości praktycznego wykorzystania projektów. Wskazanie możliwości zastosowania technik mieszanych do indywidualnego warsztatu projektowego. Rozwinięcie umiejętności organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w grupie w celu zrealizowania zadań projektowych.
Literatura podstawowa1) Bogdanowski J. i in, Architektura krajobrazu, PWN, Warszawa-Kraków., 1979 2) Böhm A., Wnętrze w kompozycji krajobrazu. , Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków, 1998. 3) Chmielewski J. M, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast,, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa., 2001, 4) Liszewski S., Geografia urbanistyczna, Wyd. PWN, Warszawa, 2012. 5) Wejchert K. , Elementy kompozycji urbanistycznej, , Wyd. Arkady, Warszawa (reprint z wyd. II), 2008. 6) Gehl J., Życie między budynkami, RAM, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi-