Projektowanie urbanistyczne i ruralistyczne

Urban and rural design

2018L

Kod przedmiotu2022S2-PROURIRb
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceRuralistyka, Projektowanie urbanistyczne i ruralistyczne
Wymagania wstępneumiejetnosc projektowania obiektow architektury krajobrazu w przestrzeni miast i wsi
Opis ćwiczeńStudium terenów zieleni na przykładzie wybranych dzielnic Olsztyna. Projektowanie wybranych przestrzeni osiedla/dzielnicy. Analiza przestrzenno-krajobrazowa. Koncepcja projektowa wybranego kwartału osiedla. Projekty zagospodarowania przestrzeni wsi pod katem rozwoju turystyki. Planowanie regionalne - wskazania do ochrony i ksztaltowania krajbrazu otwartego.
Opis wykładów-
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat rozwiązań projektowych stosowanych przy planowaniu obiektów architektury krajobrazu oraz planowania przestrzeni publicznych w miastach i na obszarach otwartych. Rozwinięcie umiejętności projektowania zintegrowanego. Nabycie wiedzy oraz wskazanie możliwości praktycznego wykorzystania projektów. Wskazanie możliwości zastosowania technik mieszanych do indywidualnego warsztatu projektowego. Rozwinięcie umiejętności organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w grupie w celu zrealizowania zadań projektowych.
Literatura podstawowaBogdanowski J. i in., 1979. Architektura krajobrazu. PWN, Warszawa-Kraków. 2. Böhm A. 1998. Wnętrze w kompozycji krajobrazu. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 3. Chmielewski J. M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. 4. ‘Cultural Landscape”, 2010. Proceedings of ECLAS Conference, ECLAS European Council of Landscape Architecture Schools, Istanbul Technical University, Department of Landscape Architecture, Istanbul. 5. Liszewski S. 2012. Geografia urbanistyczna, Wyd. PWN, Warszawa 6. Maass J., Referowska M., 1979, Wyposażenie terenów publicznych miasta, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Łódź. 7. Skibniewska H., Bożenkowska D., 1979, Tereny otwarte w miejskim środowisku mieszkalnym, Arkady, Warszawa. 8. Wejchert K. 2008. Elementy kompozycji urbanistycznej, Wyd. Arkady, Warszawa (reprint z wyd. II)
Literatura uzupełniająca
Uwagi-