Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem

Enterprise management basis

2018L

Kod przedmiotu2022S2-PZP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy ekonomii
Wymagania wstępneznajomość zagadnień funkcjonowania rynku i przedsiębiorstw
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówMiejsce i znaczenie teorii organizacji i zarządzania wśród innych dyscyplin naukowych. Pojęcie, rozwój i typologia struktur organizacyjnych. Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie. Funkcje zarządzania. Planowanie w przedsiębiorstwie. Procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie. Władza i autorytet. Motywacja. Marketing w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarządzanie strategiczne. Komunikacja i negocjacje
Cel kształceniaCelem poznawczym nauczania przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy w zakresie teoretycznych podstaw zarządzani przedsiębiorstwem. Celem praktycznym przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności wykorzystania w procesie zarządzania przedsiębiorstwem podstawowych metod i technik stosowanych w zarządzaniu. Przeprowadzone zajęcia koncentrują się nie tylko na przekazywaniu i ugruntowaniu wiedzy ekonomicznej, ale także na nauce interpretacji najbardziej złożonych i aktualnych problemów występujących w gospodarce rynkowej.
Literatura podstawowa1. Nieżurawski L. 2005. Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Wyd. UWM w Olsztynie. 2. Niedzielski E. (red.) 2006. Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania. Wydawnictwo UWM. 3.Griffin R. W.,1998. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa. 4) Koźmiński A., Piotrowski W., 2000. Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa. 5) Stoner J.A.F., Wankel C., 1997. Kierowanie. PWE, Warszawa. 6) Wach K., 2008. Podstawy organizacji i zarządzania zbiór zadań. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Literatura uzupełniająca
Uwagi