Systemy informacji przestrzennej w architekturze krajobrazu

Geographic information Systems in Landscape Architecture

2018Z

Kod przedmiotu2022S2-SIPWAK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzająceFizjografia, gleboznawstwo, technologie informacyjne
Wymagania wstępneWiedza, umiejętności i kompetencje z fizjografii, gleboznawstwa i technologii informacyjnych
Opis ćwiczeńŚrodowisko programu TNT mips free. Tworzenie pliku projektowego. Warstwy danych rastrowych i wektorowych oraz ich wyświetlanie. Geokodowanie (rejestracja) warstw rastrowych i wykonanie pomiarów przestrzennych. Tworzenie warstw wektorowych i tabel atrybutowych. Analiza warstw rastrowych i wektorowych. Analiza tabel atrybutowych. Przetwarzanie danych uzyskanych ze źródeł kartograficznych. Sporządzanie map w SIP. Tworzenie i analiza cyfrowej mapy glebowo-rolniczej. Analiza pokrycia terenu obszaru wiejskiego.
Opis wykładówTeoria systemów informacji przestrzennej. Warstwy danych rastrowych i wektorowych. Atrybuty i bazy danych. Odwzorowania kartograficzne. Analiza warstw rastrowych i wektorowych. Analiza baz danych. Generowanie, edycja i przetwarzanie warstw. Numeryczne modele terenu i powierzchni. Etapy tworzenia projektów w SIP. Przygotowanie map tematycznych do wydruku w SIP. Tworzenie i analiza numerycznej mapy glebowo-rolniczej. Analiza pokrycia terenu obszaru wiejskiego. Oprogramowanie SIP (komercyjne i freeware).
Cel kształceniaZapoznanie się z ogólną teorią systemów informacji przestrzennej, pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych dotyczących obiektów o charakterze przestrzennym.
Literatura podstawowa1) Dobers E.S., Sowiński P., Wprowadzenie do systemów informacji przestrzennej, UWM, Olsztyn, 2011, s. 103 2) Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., GIS - Obszary zastosowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007, s. 250 3) Iwańczak B., QGIS. Tworzenie i analiza map, Helion, Gliwice, 2016, s. 416 4) Szczepanek R., Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2013, s. 136 5) Urbański J., GIS w badaniach przyrodniczych, Centrum GIS, Uniwersytet Gdański, 2012, s. 266
Literatura uzupełniająca1) Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D. J., Rhind D.W., GIS - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006, s. 519 2) Bajerowski T. (red), Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, UWM, Olsztyn, 2003, s. 244 3) Kozak J., Pyka K., Zdjęcia lotnicze. Atlas fotointerpretacyjny, MGGP Aero. Warszawa, 2011, s. 225 4) Hanna K.C., GIS for Landscape Architects, ESRI Press, Redlads, 1999, s. 112
UwagiLiczebność grupy ćwiczeniowej maksymalnie 12 osób.