Technologie informacyjne

Information technologies

2018Z

Kod przedmiotu2022S2-TECHNINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzającematematyka, technologie informacyjne
Wymagania wstępnepodstawy matematyki i znajomość podstawowych narzędzi infromatycznych
Opis ćwiczeńProcedury analizy numerycznej danych w kontekście projektów architektury krajobrazu z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu Statistica. Transformacja modeli przestrzeni kolorów w grafice komputerowej z wykorzystaniem programu Corel. Wykorzystanie oprogramowania RETScreen w aspekcie ekonomicznej i energetycznej oceny projektów architektury krajobrazu implementujących źródła energii odnawialnej. Wykorzystanie oprogramowania GaBi w analizie cyklu życia. Wykorzystanie oprogramowania wspomagającego projektowanie w zakresie modelowania bryłowego, wykorzystania prymitywów bryłowych, operacji algebry Boole`a, polecenia wyciągnij i obrót i innych.
Opis wykładówAnaliza numeryczna danych ilościowych i jakościowych. Wybrane narzędzia informatyczne wykorzystywane w analizie obrazu, teoretyczne podstawy analizy obrazu, analiza obrazu w zastosowaniach z zakresu architektury obrazu. Projektowanie zrównoważone w architekturze krajobrazu: aspekt ekonomiczny, energetyczny i środowiskowy. Projektowanie 3D: orientacja geometryczna i układy współrzędnych 2D i 3D, modelowanie w przestrzeni 3D – modelowanie bryłowe, modelowanie w przestrzeni 3D – modelowanie powierzchniowe i krawędziowe.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania narzędzi komputerowych do informatycznego wspomagania różnych sfer działalności w zakresie architektury krajobrazu. Zdobycie umiejętności obsługi specjalistycznego oprogramowania z zakresu różnych technik informatycznych, w tym zaawansowanej analizy numerycznej, analizy obrazu, danych przestrzennych i analiz geostatystycznych.
Literatura podstawowa1) Gołaszewski J., Informatyka w zarysie, UWM Olsztyn, 2002, s. 170 2) Gołaszewski J. Idźkowska M., Załuski D., Stawiana-Kosiorek A., Statystyka dla przyrodników z przykładami i zadaniami, UWM Olsztyn, 2004, s. 130
Literatura uzupełniająca
Uwagi