Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Safety and hygiene at work

2019Z

Kod przedmiotu1400NXO-MK-BHP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi