Etykieta

Etiquette

2019Z

Kod przedmiotu1400NXO-MK-ETYKIETA1
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi