Czytanie tekstów naukowych

Reading scientific texts

2019Z

Kod przedmiotu1424N2O-CZTNI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceKKAOJ, wykłady monograficzne, historuia USA i Wielkiej Brytanii
Wymagania wstępnepodstawowa orientacja w ww. przedmiotach
Opis ćwiczeńdokumenty od MAgna Carta do przemówień Prezydenta Obamy
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształcenia1. Zapewnienie orientacji w najistotniejszych źródłach dot. kultury i historii KAOJ, w celu ich użycia jako źródła w pracy mgr, poszerzenie wiedzy ogólnej studentów 2. Nabycie wiedzy dot. interpretacji, klasyfikacji i przydatności źródeł do potrzeb pisania pracy mgr. 3. Wykształcenie umiejętności wykorzystywania źródeł w badaniach dot. pisania pracy mgr.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak