Czytanie tekstów naukowych

Reading scientific texts

2019L

Kod przedmiotu1424N2O-CZTNII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi