Język obcy (angielski fachowy)

Foreign Language

2020Z

Kod przedmiotu1424N2O-JOafh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńMateriał przewidziany w programie kształcenia na poziomie ALTE CEFR C1
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniarozwój umiejętności językowych studentów
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak