Komunikacja interpersonalna

Interpersonal communication

2019Z

Kod przedmiotu1424N2O-KOMINTh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa języka angielskiego
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z dziedziny językoznawstwa; zaawansowana znajomość języka angielskiego
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówCzym jest komunikacja interpersonalna? Kontekst w komunikacji, język w komunikacji; Uczestnicy komunikacji: ja i nie-ja; komunikacja a relacja; nawiązywanie, podtrzymywanie, kończenie relacji; Kompetencja komunikacyjna - jak nad nią pracować?
Cel kształceniaZapoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na przebieg i interpretację komunikacji interpersonalnej; uświadomienie im roli percepcji ja i nie-ja oraz kontekstu (materialnego, społecznego, językowego) w komunikacji.
Literatura podstawowa1) Fisher, B. Aubrey, "Interpersonal communication: Pragmatics of human relationships.", Random House, 1986
Literatura uzupełniająca
Uwagi