Komunikacja międzykulturowa

Intercultural communication

2020Z

Kod przedmiotu1424N2O-KOMMIEh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi