Metodologia badań

Methodology of research

2019Z

Kod przedmiotu1424N2O-METBADh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającenie dotyczy
Wymagania wstępneZnajomość języka angielskiego w stopni umożliwiającym rozumienie wykładu problemowego na tematy naukowe w języku angieskim.
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładówMetodologia badań w wybranej dyscyplinie i subdyscyplinie (językoznawstwie, literaturoznawstwie, kulturoznawstwie, historii, glottodydaktyce lub translatoryce).
Cel kształceniaposzerzenie i pogłębienie wiedzy metodologii badań w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę badawczą i samodzielne przygotowanie pracy magisterskiej w wybranej dyscyplinie i subdyscyplinie (językoznawstwie, literaturoznawstwie, kulturoznawstwie, historii, glottodydaktyce lub translatoryce).
Literatura podstawowa1) różni autorzy, literatura przedmiotowa zgodna z profilem wybranego seminarium, t. -, różne, -, s. -
Literatura uzupełniająca1) różni autorzy, literatura przedmiotowa zgodna z profilem wybranego seminarium, t. -, różne, -, s. -
UwagiTreści uzależnione od profilu seminarium.