Praktyczna nauka języka angielskiego

Practical English

2020Z

Kod przedmiotu1424N2O-PNJANG12Bh
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi