Pisanie tekstów naukowych

Academic Writing

2020Z

Kod przedmiotu1424N2O-PTNh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJA 1 stopnia; seminar 1 stopnia
Wymagania wstępneLicencjat jeęzyka angielskiego
Opis ćwiczeńOcena literatury; za pomocą tabel; ogólne kryteria oceny; Argumentacyjne kryteria oceny
Opis wykładówObiektywizm i konstruktywizm
Cel kształceniaStudenci zostaną doprowadzeni do poziomu adekwatności w pisaniu w języku angielskim związanym z przygotowaniem rozprawy w języku angielskim Językoznawstwo na poziomie magisterskim
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Morley, John/Doyle, Peter/Pope, Ian, wyd. Express Publishing, University Writing Course, 2007r., tom
Uwagi