Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

MA Seminar and Thesis

2019Z

Kod przedmiotu1424N2O-SEMIPDI
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprzedmioty kierunkowe na specjalizacji kulturoznawczo-historycznej
Wymagania wstępneopanowanie ww przedmiotów w stopniu dobrym
Opis ćwiczeń1. Uporządkowanie metodologii 2. ustalanie teamtu pracy 3. Pytania badawcze 4. Hipoteza pracy 5. Raportowanie postępów badań 6. Konsultacje badawcze 7. Edycja pracy 8. Proof-reading i finalny draft
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaprzygotowanie do, przeprowadzenie badań i napisanie oraz obrona pracy magisterskiej
Literatura podstawowa1) R. Zenderowski, Poradni pisania prac dyplomowych, WiF, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak