Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

MA Seminar and Thesis

2020Z

Kod przedmiotu1424N2O-SEMIPDIII
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprzedmioty kierunkowe na specjalizacji kulturoznawczo-historycznej
Wymagania wstępneopanowanie ww przedmiotów w stopniu dobrym
Opis ćwiczeń1. Uporządkowanie metodologii 2. ustalanie teamtu pracy 3. Pytania badawcze 4. Hipoteza pracy 5. Raportowanie postępów badań 6. Konsultacje badawcze 7. Edycja pracy 8. Proof-reading i finalny draft
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaprzygotowanie do, przeprowadzenie badań i napisanie oraz obrona pracy magisterskiej
Literatura podstawowa1) R. Zenderowski, Poradni pisania prac dyplomowych, WiF, 2006 2) Maria Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? , Impuls, 2014 3) G. Gambarelli Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską , Universitas, 2002
Literatura uzupełniająca1) Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Wyd. UW, 2017
Uwagibrak