Technologie informacyjne w naukach humanistycznych

Information technology in humanities

2019Z

Kod przedmiotu1424N2O-TECHINFfah
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi