Teoria i praktyka przekładu

Theory and Practice of Translation

2020Z

Kod przedmiotu1424N2O-TiPPh
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceczytanie tekstów źródłowych
Wymagania wstępneznajomość terminologii translatorycznej
Opis ćwiczeńzagadnienia omówione podczas wykładów realizowane są poprzez zadania indywidualne i grupowe w formie pracy z tekstem oryginału i przekładu, analizy tekstów krytycznych, tworzeniu ćwiczeń tłumaczeniowych.
Opis wykładówzagadnienia zw. z przekładem literackim (ontologia przekładu literackiego jako serii, konwencje gatunkowe a przekład, idiolekt pisarza (styl) a przekład, tendencje deformujące tekst przekładu literackiego), kompetencjami tłumacza, znaczeniem i budową metakontekstu A i B, interpretacją tekstu na potrzeby przekładu, przekładem jako formą mediacji językowej wykorzystywaną również na zajęciach języka angielskiego na różnych poziomach systemu edukacji i zaawansowania od A1 do C2
Cel kształceniazapoznanie się z wiedzą z zakresu specyfiki przekładu (w tym artystycznego, ale również w pracy nauczyciela) Przygotowanie do tworzenia metakontekstów niezbędnych do tłumaczenia tekstu literackiego oraz prowadzenia analizy tekstu na potrzeby przekładu. Rozwinięcie umiejętności analizy i krytyki przekładu literackiego oraz umiejętności korzystania ze źródeł niezbędnych do analizy i krytyki przekładu.
Literatura podstawowa1) Baker, Mona, Routledge Encyclopaedia of Translation Studies, Routledge, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagitematy mogą zostać zmodyfikowane zależnie od potrzeb grupy