Wykład monograficzny

Monographic lecture

2020Z

Kod przedmiotu1424N2O-WYKMON2h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnebardzo dobra znajomość języka angielskiego
Opis ćwiczeń-
Opis wykładów: Rodzaje i konteksty kulturowe, historyczne i społeczne przekazu medialnego na przykładach tzw. case studies. Omawiana jest historia kultury popularnej oraz problemy terminologiczne z nią związane i gatunki powszechnie kojarzone z kulturą popularną, tj. wideoklip (jego estetyka i kontekst społeczno-historyczny oraz komercyjny), fotografia (sfera prywatna i publiczna), komiks (jako komentarz społeczny), film fabularny (problemy ideologii i zawłaszczenia masowej wyobraźni), prasa i jej tabloidyzacja, reklama (jako barometr społeczny), telewizja (debata polityczna, negocjowanie wartości), portale społecznościowe (Twitter, Instagram itp.), medialny porządek (w ujęciu globalnym) i reprodukowanie nierówności, oraz teoria konwergencji mediów.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z rodzajami i kontekstami kulturowymi, historycznymi i społecznymi przekazu medialnego.
Literatura podstawowa1) Storey, John, .Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody. , Wyd. UJ, 2003
Literatura uzupełniająca1) Jenkins, Henry,, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. , WAiP, 2007
Uwagi