Wykład monograficzny

Monographic lecture

2020L

Kod przedmiotu1424N2O-WYKMONIVh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceKultura Krajów Angielskiego Obszaru Językowego. Historia Literatury Angielskiej. Historia Literatury Amerykańskiej
Wymagania wstępneZnajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie wykładu problemowego na tematy naukowe w języku angielskim. Znajomość literatury i kultury krajów obszaru anglojęzycznego.
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładówPrzegląd współczesnych teorii badań literackich. Psychoanaliza. Teoria archetypów. Rosyjski formalizm. Nowa krytyka anglosaska. Strukturalizm i semiotyka. Teoria odbioru. Feministyczna krytyka literacka. Ekokrytyka.
Cel kształceniaZapoznanie studentów ze współczesnymi teoriami i szkołami badawczymi z uwzględnieniem tych najnowszych z przełomu XX i XXI w.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Wilfred Guerin, Earl Labor et al, wyd. Oxford University Press, A Handbook of Critical Approaches to Literature, 1992r., tom
Uwagi