Wykład specjalizacyjny

Specialized Lecture

2019Z

Kod przedmiotu1424N2O-WYKSPh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępneznajomość języka angielskiego na poziomie C1
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówWybrane zagadnienia z zakresu danego obszaru wiedzy, z zakresu wybranej dyscypliny i subdyscypliny (językoznawstwie, literaturoznawstwie, kulturoznawstwie, historii, glottodydaktyce lub translatoryce).
Cel kształceniazdobycie w stopniu zaawansowanym wiedzy w wybranym obszarze badań naukowych w zależności od wybranej dyscypliny i subdyscypliny (językoznawstwie, literaturoznawstwie, kulturoznawstwie, historii, glottodydaktyce lub translatoryce).
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, Literatura przedmiotowa zgodna z profilem wybranego seminarium , różni, różne
Literatura uzupełniająca1) , Literatura wybrana przez prowadzącego, dostosowana do profilu seminarium. , ,
UwagiTreści dostosowane do profilu seminarium.