Zajęcia specjalizacyjne

Specialization course

2019L

Kod przedmiotu1424N2O-ZSh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceseminarium mgr, pro i seminarium lic., KKAOJ, literatura, historia krajów
Wymagania wstępneogólna orientacja w ww przedmiotach
Opis ćwiczeńprezentacja - techniki i teoria, przygotowanie i planowanie, temat magisterski - analiza, metody prezentacji, dyskusja - argumentowanie, elementy retoryki, autopromocja
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaprzygotowanie studentów do obrony pracy, obycie z technikami prezentacyjnymi, swoboda wypowiedzi, struktura prezentacji
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi