Ergonomia

Ergonomics

2021Z

Kod przedmiotu1400NXO-MK-ERGON
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., 1) Błaszczok M., Ergonomia bezpiecznej i higienicznej pracy., wyd. Politechniki Śląskiej, 2018 ; 2) Nowacka W. Ł., Ergonomia i ochrona pracy wybrane zagadnienia., wyd. Wydawnictwo SGGW, 2013 , ., . 2) ., 3) Jabłoński J., Ergonomia produktu, ergonomiczne zasady projektowania produktów., wyd. Politechniki Poznańskiej, 2006 ; 4) Nowacka W. Ł., Ergonomia i ergonomiczne projektowanie stanowisk pracy., wyd. Politechniki Warszawskiej, 2010, ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi