Praktyczna nauka języka angielskiego - elementy retoryki

Practical English - Introduction to rethorics

2022L

Kod przedmiotu24N2O-ELRETh
Punkty ECTS 7
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) H. Lemmermann, Komunikacja werbalna. Szkoła retoryki., Wrocław, 1999 2) M. Łaguna , Szkolenia, GWP, 2003 3) J. Medina, 12 sposobów na supermózg., Prószyński i spółka, 2008 4) G.Petty, Nowoczesne nauczania., GWP, 2005 5) W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi