Język obcy (angielski fachowy)

Foreign Language

2022Z

Kod przedmiotu24N2O-JOafh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marcin Otto, Here's the News, t. 1,2, Amber, 2005, s. 436 2) na, The Economist Magazine, The Economist, 2019/20
Literatura uzupełniająca
Uwagi