Komunikacja interpersonalna

Interpersonal communication

2021Z

Kod przedmiotu24N2O-KOMINTh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Fisher, B. Aubrey, "Interpersonal communication: Pragmatics of human relationships.", Random House, 1986
Literatura uzupełniająca
Uwagi