Metodologia badań

Methodology of research

2021L

Kod przedmiotu24N2O-METBADIIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni autorzy, Literatura podmiotowa zgodna z profilem wybranego seminarium , t. -, różne, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi