Praktyczna nauka języka angielskiego

Practical English

2021Z

Kod przedmiotu24N2O-PNJANG12h
Punkty ECTS 9
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi