Praktyczna nauka języka angielskiego

Practical English

2022L

Kod przedmiotu24N2O-PNJANGIVh
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi