Praktyka zawodowa

Practical training

2022L

Kod przedmiotu24N2O-PRZAWfah
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi