Pisanie tekstów naukowych

Writing scientific texts

2021L

Kod przedmiotu24N2O-PTNIIh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Trzeciak, John & Mackay S.E, Study Skills for Academic Writing, Prentice Hall International (UK) Ltd, 1994, s. 12-55 2) Morley, John/Doyle, Peter/Pope, Ian, University Writing Course, Express Publishing, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi