Pisanie tekstów naukowych

Academic Writing

2022Z

Kod przedmiotu24N2O-PTNh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Trzeciak, John & Mackay S.E., 1) Dorota Osuchowska i Grzegorz Kleparski, The Rudiments of Academic Writing, t. , Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 2) , MLA Handbook, Eighth edition, t. , , 2015, s. , Prentice Hall International (UK), 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi