Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

MA Seminar and Thesis

2021Z

Kod przedmiotu24N2O-SEMIPDI
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Zenderowski, Poradni pisania prac dyplomowych, WiF, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi