Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

MA Seminar and Thesis

2021L

Kod przedmiotu24N2O-SEMIPDII
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi