Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

MA Seminar and Thesis

2022Z

Kod przedmiotu24N2O-SEMIPDIII
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Zenderowski, Poradni pisania prac dyplomowych, WiF, 2006 2) Maria Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? , Impuls, 2014 3) G. Gambarelli Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską , Universitas, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi