Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

MA Seminar and Thesis

2022L

Kod przedmiotu24N2O-SEMIPDIV
Punkty ECTS 6,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Zenderowski, Poradnik pisania prac dyplomowych, WiF, 2006 2) E. J. Bielcowie, Podręcznik pisania prac, Arkadiusz Wingret, 228
Literatura uzupełniająca
Uwagi