Technologie informacyjne w naukach humanistycznych

Information technology in humanities

2021Z

Kod przedmiotu24N2O-TECHINFfah
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi