Teoria i praktyka przekładu

Theory and Practice of Translation

2022Z

Kod przedmiotu24N2O-TiPPh
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Baker, Mona, Routledge Encyclopaedia of Translation Studies, Routledge, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi