Wykład monograficzny

Monographic lecture

2022Z

Kod przedmiotu24N2O-WYKMON2h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Burzyńska, Anna, M, Teorie literatury 20 wieku, Znak, 2006 2) Dahlgren, Anna , Travelling Images: Looking Across the Borderlands of Art, Media and Visual Culture, Manchester UP, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi