Wykład specjalizacyjny

Specialized Lecture

2022Z

Kod przedmiotu24N2O-WYKSPII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rózżni autorzy, Literatura przedmiotowa zgodna z profilem wybranego seminarium, różne, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi