Wykład specjalizacyjny

Specialized Lecture

2021Z

Kod przedmiotu24N2O-WYKSPh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, Literatura przedmiotowa zgodna z profilem wybranego seminarium , różni, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi