Wykład specjalizacyjny

Specialized Lecture

2021L

Kod przedmiotu24N2O-WYKSPhII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, Literatura przedmiotowa zgodna z profilem wybranego seminarium, różne, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi