Zajęcia specjalizacyjne

Specialization course

2021Z

Kod przedmiotu24N2O-ZSII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi