Filologia germańska - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest uprawniony do podjęcia pracę jako: tłumacz w przedstawicielstwach firm oraz agendach rządowych, samorządowych i pozarządowych; dziennikarz, pracownik mediów; redaktor, adiustator bądź korektor w wydawnictwach książkowych i prasowych; pracownik instytucji kulturalnych; konsultant językowy; pracownik służby dyplomatycznej, służb celnych, straży granicznej; przewodnik turystyczny, pracownik biur podróży, linii lotniczych, przewoźników promowych, firm spedycyjnych; lektor języka niemieckiego w szkołach językowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
PNJN: język specjalistyczny I –Tturystyka historyczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Praktyczna nauka języka niemieckiego I
10
ZAL-O
Ćwiczenia
60
III - Kierunkowe
Językoznawstwo stosowane
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Egzamin
15
0
Wybrane zagadnienia teorii literatury
2
EGZ
Wykład
15
IV - Specjalnościowych
Metodologia badań
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
V - Specjalizacyjne
Tłumaczenie tekstów urzędowych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie tekstów użytkowych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Występowanie publiczne
1,5
ZAL-O
Wykład
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
PNJN: język specjalistyczny II – Biznes
3
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Praktyczna nauka języka niemieckiego II
9
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Praktyczna nauka języka niemieckiego II
0
EGZ
Egzamin
0
III - Kierunkowe
Elementy historii kultury krajów niemieckojęzycznych
2
EGZ
Wykład
15
Komunikacja interkulturowa
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Polsko-niemieckie związki literackie
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
IV - Specjalnościowych
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II
5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
V - Specjalizacyjne
Tłumaczenie tekstów literackich
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie tekstów naukowych
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
PNJN: język specjalistyczny III – Prawo
3
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Praktyczna nauka języka niemieckiego III
8
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego III
0
EGZ
Egzamin
0
III - Kierunkowe
Stosunki polsko-niemieckie
3
EGZ
Wykład
15
Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych I
3
ZAL-O
Wykład
15
IV - Specjalnościowych
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III
5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
15
Zajęcia specjalizacyjne I
3
ZAL-O
Ćwiczenia
15
V - Specjalizacyjne
Stylistyka w translatoryce
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
PNJN: język specjalistyczny IV – Logistyka
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
PNJN: zajęcia receptywno-percepcyjne
4,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych II
2
ZAL-O
Wykład
15
IV - Specjalnościowych
Nowe trendy
2
EGZ
Wykład
15
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV
8
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Zajęcia specjalizacyjne II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
V - Specjalizacyjne
Tłumaczenie tekstów z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VI - Praktyka
Praktyka
6
ZAL-O
Ćwiczenia
160
SUMA
30,0