Przedmiot ogólnouczelniany

University-Wide Course

2022Z

Kod przedmiotu0000SX-MODIII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaLiteratura wskazana przez prowadzącego przedmiot
Literatura uzupełniająca
Uwagi