Frazeologia

Phraseology

2022L

Kod przedmiotu24S1O-FRA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Burger, Harald, Phraseologie, Erich Schmidt, 2015 2) Fleischer, W, Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache, VEB, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi