Gramatyka kontrastywna

Contrastive Grammar

2023Z

Kod przedmiotu24S1O-GRAMKh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi