Gramatyka opisowa języka niemieckiego

Descriptive grammar of German

2021L

Kod przedmiotu24S1O-GROJRNh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim, Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländeruntrricht., Berlin/ München: Langenscheidt. , 2001 2) Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim, Übungsgrammatik Deutsch., Berlin/ München: Langenscheidt, 2000 3) Drosdowski, G., Duden. Die Grammatik, Bd. 4., Mannheim/Leipzig/ Wien/ Zürich, Meyers Lexikonverlag, 1995 4) Gajos-Paradowska, Ewa, Gramatyka opisowa języka polskiego: przewodnik dla studentów studiów zaocznych., Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej., 1995 5) Świdziński, Marek, Elementy gramatyki opisowej języka polskiego., Warszawa: Wydawnictwo UW., 1997 6) Dreyer H./Schmitt R., Praktyczna gramatyka języka niemieckiego., Verlag für Deutsch, Rea., 1996 7) Czochralski J., Gramatyka niemiecka dla Polaków., Wiedza Powszechna., 1990
Literatura uzupełniająca
Uwagi