Historia literatury krajów niemieckojęzycznych

History of literature of German-speaking countries

2022L

Kod przedmiotu24S1O-HLKN3h
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi